Home / Uncategorized / Impotencja a choroby układu krążenia

Impotencja a choroby układu krążenia

Choroby niezakaźne nie tylko dominują wskaźniki śmiertelności w skali światowej, ale także odpowiadają za prawie wszystkie zgony w miejscach o wysokich dochodach na całym świecie. The Global Burden of Disease jest głównym światowym badaniem przyczyn zgonów i chorób, opublikowanym w czasopiśmie medycznym The Lancet.four Powyższe szacunki rocznej liczby zgonów według przyczyn są tutaj udowodnione http://www.drinktheblood.com/zaburzenia-erekcji-staja-sie-coraz-wieksza-zmora-mezczyzn/ . W jaki sposób przyczyny zgonów zmieniały się w czasie i różniły się w zupełnie różnych krajach i obszarach świata? „Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało zmiany priorytetów w zakresie dobrego samopoczucia na całym świecie, nie tylko po to, aby utrzymać ludzi przy życiu do starości, ale dodatkowo, aby zachować ich zdrowie”.

Z wyjątkiem HIV / AIDS i gruźlicy, które w niektórych krajach zaliczają się do głównych przyczyn, ogólnoświatowa zmienność przyczyn zgonów dzieci w wieku 12 miesięcy jest znacznie mniejsza niż w przypadku kategorii wiekowych młodzieńczych. Wskaźniki śmiertelności poniżej 5 lat są zwykle dużo niższe w krajach o nadmiernych dochodach, a natura tych zgonów jest zupełnie inna niż spadające dochody. Na przykład w Wielkiej Brytanii zgony dzieci są zazwyczaj zdominowane przez problemy noworodków. Zgony z powodu chorób zakaźnych i biegunkowych oraz niedożywienia mogą być bardzo niskie. Z kolei choroby zakaźne i niedobory żywieniowe są głównymi przyczynami zgonów w krajach o niższych dochodach.

Otyłe dzieci i nastolatki są również bardziej narażone na lęk, rozpacz oraz problemy społeczne i psychologiczne, co wiąże się z prześladowaniem i słabą próżnością. Oszacowanie czynników niebezpieczeństwa związanych z dziesiątkami milionów zgonów na całym świecie jest złożonym zadaniem – zwłaszcza gdy składniki zagrożenia mogą się spotęgować i łącznie wpływać na ryzyko zachorowania, http://dubaipipeband.com/impotencja-to-musisz-o-niej-wiedziec/ a ostatecznie śmierci. Szacunkowa liczba zgonów ludzi na świecie w wyniku bezpośredniego kontaktu / napaści lub przeniesienia choroby . Palenie Możesz odkryć międzynarodowe, regionalne i krajowe dane dotyczące rozpowszechnienia palenia, jego wpływu na samopoczucie i przypisywanych zgonów w naszym pełnym artykule tutaj. Palenie jest jednym z głównych czynników zagrażających przedwczesnym zgonom na świecie.

Na tym wykresie widzimy podział zgonów według przedziałów wiekowych. Zgony z przyczyn podobnych do chorób zakaźnych, niedożywienia, niedoborów żywieniowych, zgonów noworodków i matek są powszechne – aw niektórych okolicznościach dominujące – w krajach o niskich i średnich dochodach. Na przykład w Kenii głównym powodem śmierci pozostają dolegliwości biegunkowe. W Afryce Południowej i Botswanie główną przyczyną zgonów jest HIV / AIDS. Niemniej jednak w lokalizacjach międzynarodowych o wysokich dochodach udział zgonów spowodowanych przez te choroby może być bardzo niski.

Według Światowej Organizacji Zdrowia podstawowe determinanty zdrowia obejmują środowisko społeczne i finansowe, otoczenie fizyczne oraz szczególne cechy i zachowania człowieka. Niektóre z tych samych problemów zdrowotnych dotykających otyłych dorosłych mogą również dotyczyć otyłych młodych ludzi. Obejmują one elementy ryzyka choroby niedokrwiennej serca podobne do wysokiego poziomu cholesterolu i nadciśnienia, oprócz astmy, bezdechu sennego, cukrzycy typu 2, problemów z mięśniami i stawami oraz chorób wątroby.

Wiek, w którym umierają poszczególne osoby, zmienił się znacznie od 1990 r. W 1990 r. Prawie jedna czwarta wszystkich zgonów dotyczyła dzieci w wieku poniżej 5 lat. Natomiast odsetek zgonów w wieku powyżej 70 lat wzrósł z jednej trzeciej do połowy. wszystkich zgonów w tym okresie.

Odkryto, że czynniki podobne do czystej wody i powietrza, wystarczającej ilości mieszkań oraz bezpiecznych społeczności i dróg przyczyniają się do dobrego stanu zdrowia, zwłaszcza niemowląt i dzieci. Niektóre badania dowiodły, że niedobór okolicznych terenów rekreacyjnych wraz ze środowiskiem naturalnym prowadzi do zmniejszenia zakresu osobistego zadowolenia i lepszych poziomów problemów z wagą, co wiąże się z niższym ogólnym dobrostanem i prawidłowym samopoczuciem. Ogólnie rzecz biorąc, kontekst, w którym żyje człowiek, ma duże znaczenie zarówno dla jego dobrego samopoczucia, jak i jakości jego życia. Coraz bardziej uznaje się, że zdrowie jest utrzymywane i poprawiane nie tylko dzięki rozwojowi i oprogramowaniu nauki o dobrym samopoczuciu, ale dodatkowo dzięki wysiłkom i sprytnym decyzjom dotyczącym stylu życia osoby i społeczeństwa.

Ale będziesz w stanie odkryć dane dotyczące rocznej liczby zgonów według przyczyny dla dowolnego kraju lub obszaru za pomocą przełącznika „zmień kraj”. Udział poszczególnych elementów zagrożenia różni się znacznie w zależności od kraju. U osób w wieku od 50 do sześćdziesięciu dziewięciu 12 miesięcy zdecydowanie dominują dolegliwości niezakaźne – tutaj głównymi przyczynami są choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca.

Tytoń stanowi zagrożenie dla wielu głównych przyczyn zgonów na świecie, w tym płuc i różnych postaci raka, chorób serca i układu oddechowego. Na wizualizacji widzimy podział zgonów z powodu CVD według kategorii wiekowych. Na całym świecie widzimy, że około 17,8 milionów osób zmarło z powodu chorób układu krążenia.

About admin

Check Also

Everything You Want To Know About Vitamins And Minerals

Feeling healthy every day isn’t an easy task. Of course, it requires you to eat …