Home / Uncategorized / Impotencja a choroby układu krążenia

Impotencja a choroby układu krążenia

Choroby niezakaźne nie tylko dominują wskaźniki śmiertelności w skali światowej, ale także odpowiadają za prawie wszystkie zgony w miejscach o wysokich dochodach na całym świecie. The Global Burden of Disease jest głównym światowym badaniem przyczyn zgonów i chorób, opublikowanym w czasopiśmie medycznym The Lancet.four Powyższe szacunki rocznej liczby zgonów według przyczyn są tutaj udowodnione http://www.drinktheblood.com/zaburzenia-erekcji-staja-sie-coraz-wieksza-zmora-mezczyzn/ . W jaki sposób przyczyny zgonów zmieniały się w czasie i różniły się w zupełnie różnych krajach i obszarach świata? „Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało zmiany priorytetów w zakresie dobrego samopoczucia na całym świecie, nie tylko po to, aby utrzymać ludzi przy życiu do starości, ale dodatkowo, aby zachować ich zdrowie”.

Z wyjątkiem HIV / AIDS i gruźlicy, które w niektórych krajach zaliczają się do głównych przyczyn, ogólnoświatowa zmienność przyczyn zgonów dzieci w wieku 12 miesięcy jest znacznie mniejsza niż w przypadku kategorii wiekowych młodzieńczych. Wskaźniki śmiertelności poniżej 5 lat są zwykle dużo niższe w krajach o nadmiernych dochodach, a natura tych zgonów jest zupełnie inna niż spadające dochody. Na przykład w Wielkiej Brytanii zgony dzieci są zazwyczaj zdominowane przez problemy noworodków. Zgony z powodu chorób zakaźnych i biegunkowych oraz niedożywienia mogą być bardzo niskie. Z kolei choroby zakaźne i niedobory żywieniowe są głównymi przyczynami zgonów w krajach o niższych dochodach.

Otyłe dzieci i nastolatki są również bardziej narażone na lęk, rozpacz oraz problemy społeczne i psychologiczne, co wiąże się z prześladowaniem i słabą próżnością. Oszacowanie czynników niebezpieczeństwa związanych z dziesiątkami milionów zgonów na całym świecie jest złożonym zadaniem – zwłaszcza gdy składniki zagrożenia mogą się spotęgować i łącznie wpływać na ryzyko zachorowania, http://dubaipipeband.com/impotencja-to-musisz-o-niej-wiedziec/ a ostatecznie śmierci. Szacunkowa liczba zgonów ludzi na świecie w wyniku bezpośredniego kontaktu / napaści lub przeniesienia choroby . Palenie Możesz odkryć międzynarodowe, regionalne i krajowe dane dotyczące rozpowszechnienia palenia, jego wpływu na samopoczucie i przypisywanych zgonów w naszym pełnym artykule tutaj. Palenie jest jednym z głównych czynników zagrażających przedwczesnym zgonom na świecie.

Na tym wykresie widzimy podział zgonów według przedziałów wiekowych. Zgony z przyczyn podobnych do chorób zakaźnych, niedożywienia, niedoborów żywieniowych, zgonów noworodków i matek są powszechne – aw niektórych okolicznościach dominujące – w krajach o niskich i średnich dochodach. Na przykład w Kenii głównym powodem śmierci pozostają dolegliwości biegunkowe. W Afryce Południowej i Botswanie główną przyczyną zgonów jest HIV / AIDS. Niemniej jednak w lokalizacjach międzynarodowych o wysokich dochodach udział zgonów spowodowanych przez te choroby może być bardzo niski.

Według Światowej Organizacji Zdrowia podstawowe determinanty zdrowia obejmują środowisko społeczne i finansowe, otoczenie fizyczne oraz szczególne cechy i zachowania człowieka. Niektóre z tych samych problemów zdrowotnych dotykających otyłych dorosłych mogą również dotyczyć otyłych młodych ludzi. Obejmują one elementy ryzyka choroby niedokrwiennej serca podobne do wysokiego poziomu cholesterolu i nadciśnienia, oprócz astmy, bezdechu sennego, cukrzycy typu 2, problemów z mięśniami i stawami oraz chorób wątroby.

Wiek, w którym umierają poszczególne osoby, zmienił się znacznie od 1990 r. W 1990 r. Prawie jedna czwarta wszystkich zgonów dotyczyła dzieci w wieku poniżej 5 lat. Natomiast odsetek zgonów w wieku powyżej 70 lat wzrósł z jednej trzeciej do połowy. wszystkich zgonów w tym okresie.

Odkryto, że czynniki podobne do czystej wody i powietrza, wystarczającej ilości mieszkań oraz bezpiecznych społeczności i dróg przyczyniają się do dobrego stanu zdrowia, zwłaszcza niemowląt i dzieci. Niektóre badania dowiodły, że niedobór okolicznych terenów rekreacyjnych wraz ze środowiskiem naturalnym prowadzi do zmniejszenia zakresu osobistego zadowolenia i lepszych poziomów problemów z wagą, co wiąże się z niższym ogólnym dobrostanem i prawidłowym samopoczuciem. Ogólnie rzecz biorąc, kontekst, w którym żyje człowiek, ma duże znaczenie zarówno dla jego dobrego samopoczucia, jak i jakości jego życia. Coraz bardziej uznaje się, że zdrowie jest utrzymywane i poprawiane nie tylko dzięki rozwojowi i oprogramowaniu nauki o dobrym samopoczuciu, ale dodatkowo dzięki wysiłkom i sprytnym decyzjom dotyczącym stylu życia osoby i społeczeństwa.

Ale będziesz w stanie odkryć dane dotyczące rocznej liczby zgonów według przyczyny dla dowolnego kraju lub obszaru za pomocą przełącznika „zmień kraj”. Udział poszczególnych elementów zagrożenia różni się znacznie w zależności od kraju. U osób w wieku od 50 do sześćdziesięciu dziewięciu 12 miesięcy zdecydowanie dominują dolegliwości niezakaźne – tutaj głównymi przyczynami są choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego i cukrzyca.

Tytoń stanowi zagrożenie dla wielu głównych przyczyn zgonów na świecie, w tym płuc i różnych postaci raka, chorób serca i układu oddechowego. Na wizualizacji widzimy podział zgonów z powodu CVD według kategorii wiekowych. Na całym świecie widzimy, że około 17,8 milionów osób zmarło z powodu chorób układu krążenia.

About admin

Check Also

Jak walczyć z problemem impotencji

Spośród tych zgonów 5. trzy miliony wystąpiło w ciągu pierwszych 5 lat, z czego prawie …